På sykehuset

Hardt skadde pasienter skal raskest mulig til det sykehus som kan gi endelig behandling eller til ett av landets fire traumesenter. 

Hardt skadde pasienter kommer til sykehus med ambulanse eller luftambulanse. På sykehuset vil pasienten bli mottatt av ett traumeteam. Et traumeteam er et spesialisert team med kvalifisert og trent helsepersonell som har klare roller ved mottak av pasienter med potensielt alvorlig skade.

Å motta pasienten med traumeteam øker pasientsikkerheten og reduserer risiko for feil og oversette skader. Det gjør også mottaksfasen kortere og mer effektiv

Ved ankomst sykehus får pasienten en rask, målrettet undersøkelse for å avdekke eventuelt alvorlig skader og man igangsetter tiltak.

Det videre forløpet avhenger av skadetyper og skadeomfang.

De fire traumesentrene er:

Oslo Universitetssykehus, OUS

Haukeland Universitetssykehus, HUS

St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Universitets sykehuset i Nord-Norge, UNN- Tromsø

Pårørende

Pårørende, barn som pårørende og andre involverte har krav på fortløpende nødvendig informasjon og praktisk hjelp gjennom hele utrednings- og behandlingsforløpet. Er du pårørende, kan du kontakte fastlege, eventuelt legevakt der fastlege ikke er tilgjengelig eller ikke kan hjelpe.

Les mer!

Behandlingskjeden

Rask varsling til medisinsk nødtelefon 113 og iverksetting av livreddende førstehjelp på skadested, er starten på all traumebehandling. Sammen redder vi liv. Les mer!

Ambulansetjenesten er alvorlig skaddes og pårørendens første møte med akuttmedisinsk behandling. Les mer!

Mange alvorlig skadde pasienter ankommer først akuttsykehus med traumefunksjon. Les mer!

God rehabilitering fra et tidlig tidspunkt betyr mye for livskvalitet og for pasientenes evne til å komme tilbake til hverdag og i arbeid. Les mer!

Rehabilitering av god kvalitet kan være avgjørende for å sikre deltakelse i samfunnet. Du skal motta gode habiliterings- og rehabiliteringstjenester der de bor – i din kommune. Les mer!