Veien videre

God rehabilitering fra et tidlig tidspunkt betyr mye for livskvalitet og for pasientens evne til å komme tilbake til hverdag og arbeid.

Alle pasienter med langvarige eller varige mén har behov for rehabilitering. Optimal medisinsk behandling og tverrfaglige tiltak vektlegges for å øke pasientenes mestring og funksjonsevne.

Alvorlig skadde pasienter har ofte fysiske og psykiske følgetilstander som krever langvarige behandlingsforløp. Kompetanse, kapasitet og forutsigbarhet er tre grunnpilarer i all behandling av alvorlig skadde pasienter. Pasienter med alvorlige skader vil følges opp for rehabilitering i egne spesialenheter i traumesenteret, i egne bygg, eller i rehabiliteringssykehus. 

Pårørende

Pårørende, barn som pårørende og andre involverte har krav på fortløpende nødvendig informasjon og praktisk hjelp gjennom hele utrednings- og behandlingsforløpet. Er du pårørende, kan du kontakte fastlege, eventuelt legevakt der fastlege ikke er tilgjengelig eller ikke kan hjelpe.

Les mer!