Hva er traumepasient.no?

Traumepasient.no er en brukerside for pasienter og pårørende av skadde etablert av NKT-Traume. NKT-Traume bidrar til å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn og bosted. Vårt arbeidsområde er hele den akuttmedisinske kjeden for pasienter med alvorlige skader, fra skadested over tilstedeværende, førstehjelp, nødmeldetjeneste, ambulanse og avansert prehospital akuttmedisin, lokalsykehus, traumesentre og rehabilitering og slutter med pasienterfaringer. Les mer om NKT-Traume her!

Hva er traumatologi?

Traumatologi er den del av helsetjenesten som har med diagnostikk og behandling av alvorlige kroppsskader å gjøre. Traumatologifaget omfatter behandlingen på ulykkesstedet (førstehjelp), transport til lege eller sykehus, behandling i sykehus, og rehabilitering etter fullført behandling.