Rask varsling til medisinsk nødtelefon 113 og iverksetting av livreddende førstehjelp på skadested, er starten på all traumebehandling.

Den som varsler og utfører førstehjelp de første minuttene, er ofte en som var til stede ved hendelsen eller som kommer til rett etter hendelsen. I de fleste tilfeller er dette personer som ikke har profesjonell bakgrunn i behandling av skader. Nyere forskning, bl.a. fra Sverige, understreker at tiden til varsling, start av hjerte-lungeredning (HLR), tid til bruk av en hjertestarter og tid til ambulansen ankommer er vesentlig for økt overlevelse (1). Uten riktig førstehjelp vil liv kunne gå tapt de første minuttene etter skade.

Referanser:

1. Strömsöe, A. et al. Improved Outcome in Sweden after Out-of-hospital Cardiac arrest and possible Association with Improvements in Every Link in the Chain of Survival. Eur Heart J. 2015; 36: 863-71.