Loader Image

Nasjonal førstehjelpsopplæring for grunnskolen

Nasjonal dugnad «Sammen redder vi liv»: Norske barn og ungdommer skal lære grunnleggende førstehjelp allerede i grunnskolen i et prosjekt ledet av Landsforeningen for hjerte og lungesyke. Helsedirektoratet har igangsatt den nasjonale dugnaden “Sammen redder vi liv”. Norge har en av verdens beste akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Likevel dør det hvert år et betydelig antall mennesker

Read More

Rehabilitering: Haukeland universitetssykehus deler erfaringer

Tross bred enighet om viktigheten av tidlige rehabiliteringstiltak for hardt skadde traumepasienter, er lite ennå gjort i Norge. Haukeland Universitetssjukehus har vært først ute i å møte de sterke anbefalingene fra nasjonal traumeplan. Hanne Langseth Næss ble i fjor ansatt som spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Regionalt traumesenter. Her deler Næss traumesenterets erfaringer

Read More

Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid (TAS).

Skrevet av Knut Styrkson og Elisabeth Jeppesen Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har gjennomført i underkant av 800 kurs i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid (TAS). Omlag 25.000 innsatspersonell fra brann, politi og helse har siden oppstart i 1998 deltatt på disse kursene og interessen har vært, og er fortsatt stor. Det er ikke gjort vitenskapelige studier på

Read More

I møte med pårørende ved alvorlig skade

Å overbringe et budskap som skaper angst, sorg og fortvilelse stiller store krav til helsepersonell. En egen pårørendeansvarlig er alltid tilgjengelig på Akuttmottaket på Ullevål. Akuttmottaket på Ullevål tar i mot mange kritisk syke, der sykdom, skader og død kommer brått og uventet inn i de pårørendes liv. Slike situasjoner stiller store krav til helsepersonell

Read More

Førstehjelpsdugnad – Sammen redder vi liv

​Flere skal overleve hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige ulykker. Det er utgangspunktet for «Norges største dugnad». Bedre førstehjelpskunnskap i befolkningen og ny teknologi er de viktigste virkemidlene i Sammen redder vi liv.

Read More