Loader Image

Forebygging er den beste medisin!

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi ble startet i 2013. Målet var å få til en enhetlig, høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i Norge. Tjenesten ble lagt til Ullevål sykehus siden det er traumesenteret med størst pasientgrunnlag i Norge. Vi skal likevel arbeide for traumepasienter i HELE landet. Vi valgte å starte med å revidere

Read More

Nasjonal førstehjelpsopplæring for grunnskolen

Nasjonal dugnad «Sammen redder vi liv»: Norske barn og ungdommer skal lære grunnleggende førstehjelp allerede i grunnskolen i et prosjekt ledet av Landsforeningen for hjerte og lungesyke. Helsedirektoratet har igangsatt den nasjonale dugnaden “Sammen redder vi liv”. Norge har en av verdens beste akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Likevel dør det hvert år et betydelig antall mennesker

Read More

Rehabilitering: Haukeland universitetssykehus deler erfaringer

Tross bred enighet om viktigheten av tidlige rehabiliteringstiltak for hardt skadde traumepasienter, er lite ennå gjort i Norge. Haukeland Universitetssjukehus har vært først ute i å møte de sterke anbefalingene fra nasjonal traumeplan. Hanne Langseth Næss ble i fjor ansatt som spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Regionalt traumesenter. Her deler Næss traumesenterets erfaringer

Read More

Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid (TAS).

Skrevet av Knut Styrkson og Elisabeth Jeppesen Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har gjennomført i underkant av 800 kurs i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid (TAS). Omlag 25.000 innsatspersonell fra brann, politi og helse har siden oppstart i 1998 deltatt på disse kursene og interessen har vært, og er fortsatt stor. Det er ikke gjort vitenskapelige studier på

Read More