Loader Image

Sosionom ved Avdeling for traumatologi, OUS

Skrevet av Rachel Jørgensen  I mars 2019 opprettet avdeling for traumatologi ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål, en sosionomstilling. Sosionomen er 100 % knyttet opp til oppfølging av traumepasienter og deres pårørende. Avdeling for traumatologi Avdeling for traumatologi er en fag- og operativ avdeling i Traumesenteret, OUS, med ansvarsområde innen pasientbehandling, forskning, undervisning og kvalitetssikring. Avdelingen

Read More

Forebygging er den beste medisin!

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi ble startet i 2013. Målet var å få til en enhetlig, høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i Norge. Tjenesten ble lagt til Ullevål sykehus siden det er traumesenteret med størst pasientgrunnlag i Norge. Vi skal likevel arbeide for traumepasienter i HELE landet. Vi valgte å starte med å revidere

Read More

Nasjonal førstehjelpsopplæring for grunnskolen

Nasjonal dugnad «Sammen redder vi liv»: Norske barn og ungdommer skal lære grunnleggende førstehjelp allerede i grunnskolen i et prosjekt ledet av Landsforeningen for hjerte og lungesyke. Helsedirektoratet har igangsatt den nasjonale dugnaden “Sammen redder vi liv”. Norge har en av verdens beste akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Likevel dør det hvert år et betydelig antall mennesker

Read More

Rehabilitering: Haukeland universitetssykehus deler erfaringer

Tross bred enighet om viktigheten av tidlige rehabiliteringstiltak for hardt skadde traumepasienter, er lite ennå gjort i Norge. Haukeland Universitetssjukehus har vært først ute i å møte de sterke anbefalingene fra nasjonal traumeplan. Hanne Langseth Næss ble i fjor ansatt som spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Regionalt traumesenter. Her deler Næss traumesenterets erfaringer

Read More