Loader Image

Sosionom ved Avdeling for traumatologi, OUS

Skrevet av Rachel Jørgensen  I mars 2019 opprettet avdeling for traumatologi ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål, en sosionomstilling. Sosionomen er 100 % knyttet opp til oppfølging av traumepasienter og deres pårørende. Avdeling for traumatologi Avdeling for traumatologi er en fag- og operativ avdeling i Traumesenteret, OUS, med ansvarsområde innen pasientbehandling, forskning, undervisning og kvalitetssikring. Avdelingen

Read More

Forebygging er den beste medisin!

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi ble startet i 2013. Målet var å få til en enhetlig, høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i Norge. Tjenesten ble lagt til Ullevål sykehus siden det er traumesenteret med størst pasientgrunnlag i Norge. Vi skal likevel arbeide for traumepasienter i HELE landet. Vi valgte å starte med å revidere

Read More