Først på skadested-appen

NKT Traume, Norsk førstehjelpsråd og Fynd Reality har utviklet appen Først på skadested som en del av den nasjonale dugnaden Sammen redder vi liv. Appen er utviklet som en ressurs til bruk på trafikalt grunnkurs, men også for alle som ønsker en oppfrisker på trafikksikkerhet. Først på skadested-appen består av en læringsdel med seks temaer,

Read More

Sosionom ved Avdeling for traumatologi, OUS

Skrevet av Rachel Jørgensen  I mars 2019 opprettet avdeling for traumatologi ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål, en sosionomstilling. Sosionomen er 100 % knyttet opp til oppfølging av traumepasienter og deres pårørende. Avdeling for traumatologi Avdeling for traumatologi er en fag- og operativ avdeling i Traumesenteret, OUS, med ansvarsområde innen pasientbehandling, forskning, undervisning og kvalitetssikring. Avdelingen

Read More

Forebygging er den beste medisin!

NKT-Traume ble opprettet 1. mai 2013 for å bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av alvorlig skadde. NKT-Traume eksisterte som kompetansetjeneste frem til 1. januar 2024 da tjenesten ble etablert som et NASJONALT SENTER FOR TRAUMATOLOGI. Målet er å få til en enhetlig, høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i Norge.

Read More