Ved alvorlig skade

Rask varsling til medisinsk nødtelefon 113 og iverksetting av livreddende førstehjelp på skadested, er starten på all traumebehandling.

De første minuttene er livsviktige. Den som varsler og utfører førstehjelp er ofte en som var til stede ved hendelsen eller som kommer til rett etter hendelsen. I de fleste tilfeller er dette personer som ikke har profesjonell bakgrunn i behandling av skader.

Opplæring i førstehjelp setter folk i stand til å utføre livreddende tiltak på et skadested i større grad enn uten opplæring.

Norge har en av verdens beste akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, fastslår Helsedirektoratet. Førstehjelpskunnskapen generelt i befolkningen er bra sammenlignet med mange andre land, men kunnskapsnivået er synkende.  Og hvert år er det et betydelig antall mennesker som dør som følge av akutt sykdom eller skade. I tillegg vil mange av de som overlever få varige og alvorlige funksjonstap.

​Flere skal overleve hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige ulykker. Det er utgangspunktet for «Norges største førstehjelpsdugnad». Bedre førstehjelpskunnskap i befolkningen og ny teknologi er de viktigste virkemidlene i Sammen redder vi liv. Les mer om Sammen redder vi liv her!

Dette gjør du ved alvorlig skade!

Det viktigste du kan gjøre i forkant er å forberede deg gjennom førstehjelpsopplæring. På skadestedet skal du:

*sikre skadestedet
*varsle 1-1-3
*sørge for at den skadde puster
*stanse blødninger
*holde den skadde varm

Pårørende

Pårørende, barn som pårørende og andre involverte har krav på fortløpende nødvendig informasjon og praktisk hjelp gjennom hele utrednings- og behandlingsforløpet. Er du pårørende, kan du kontakte fastlege, eventuelt legevakt der fastlege ikke er tilgjengelig eller ikke kan hjelpe.

Les mer!