Samtalehjelp til førstehjelpere

Samtalehjelp til førstehjelpere

Har du vært i en situasjon der du eller andre utførte førstehjelp på en bevisstløs person? Helse Stavanger tilbyr gratis samtalehjelp!

Når ambulansen kjører, kan tankene og spørsmålene være mange for den som har utført førstehjelp eller vært tilstede der førstehjelp er blitt gitt. «Hva skjer nå?» «Kunne jeg har gjort noe annerledes?» «Gjorde jeg nok?» Og det viktigste spørsmålet av dem alle: «Hvordan endte dette?»

– På grunn av taushetsplikten kan vi i utgangspunktet ikke gi ut informasjon om en konkret hendelse eller en konkret pasient. Dersom pasienten eller pasientens pårørende samtykker til det, kan vi likevel informere om pasienten har overlevd eller ikke, forteller Helse Stavanger på nettsiden sin. De tilbyr førstehjelpere gratis samtalehjelp med erfarne helsefolk. Tilbudet gjelder deg som har vært til stede eller utført førstehjelp på en bevisstløs person.

Når hverdagen blir et spørsmål om liv og død

Å havne i en førstehjelpssituasjon er dramatisk, skjer ofte plutselig og kan treffe hvem som helst. «Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet.» er en setning man ofte leser i avisen ved ulykker. For dem som var tilstede, kan hverdagen uten forvarsel ha blitt et spørsmål om liv og død. Da kan det være godt å snakke om hendelsen med fagpersonell og få hjelp til å sortere tanker.

– I samtalen går helsepersonell sammen med førstehjelpere gjennom hendelsen og svarer på eventuelle spørsmål, skriver Helse Stavanger på nettsiden sin.

– Vi kan også besvare eventuelle medisinske og tekniske spørsmål du har på et generelt grunnlag. Ved en hjertestanshendelse der førstehjelperen senere får vite at pasienten dør, er det for eksempel viktig å vite at bare 1 av 6 hjertestanspasienter overlever.

Mange og ulike følelser

Skyldfølelse, at de ikke ga tilstrekkelig førstehjelp, eller at det de gjorde var feil, er følelser mange førstehjelpere kjenner på etter førstehjelpshendelsen.

– For deg som ikke klarte å utføre førstehjelp, skal du vite at det ikke er uvanlig av man blir handlingslammet i en akutt situasjon, fastslår Helse Stavanger.

En undersøkelse fra 2019 utført av Respons Analyse på vegne av Røde Kors, viser at mange føler seg så utrygge på å gi førstehjelp at de avstår. 307 av 1199 svarte at de ikke hadde turt å sette i gang med førstehjelp til en bevisstløs eller livløs person.(NRK, 2019).

Reaksjonene etter en førstehjelpshendelse kan være mange og ulike. Noen kan også oppleve søvnvansker, flashbacks, angst, konsentrasjonsvansker, vekttap og problemer med å fungere i hverdagen. Andre personer opplever at følelsene er fraværende, og at de ikke «tar det inn over seg» forteller Helse Stavanger.

– Du trenger ikke ha noen av de overnevnte symptomer for å komme inn til en samtale hos oss. Vi tror at mange førstehjelpere vil dra nytte av å gjennomgå en slik hendelse med fagpersonell.

Ønsker du samtalehjelp i forbindelse med en førstehjelpshendelse, kontakt Helse Stavanger på telefon 903 66 529.

Du kan lese mer om tilbudet på deres nettside her.

Foto: Pexels