Disse førstehjelpstiltakene gjelder ved nedkjøling!

Disse førstehjelpstiltakene gjelder ved nedkjøling!

Tidligere i år gikk flere gjennom isen i hovedstadsområdet. Brått snudde søndagsturen til å bli en livstruende situasjon. Vet du hvilke førstehjelpstiltak som gjelder ved nedkjøing?

Vinterferie og etter hvert påskeferie er her med uteaktiviteter på ski, skøyter og til fots. Husk at minusgrader kommer med fare for rask nedkjøling dersom noe skjer. NKT-Traume har spurt Live Kummen,
Anestesilege, instruktør Norsk Folkehjelp og nestleder av faglig råd Norsk Førstehjelpsråd, om hvorfor det er så farlig å bli kald og hvilke førstehjelpstiltak som gjelder ved nedkjøling.

– Kroppen taper varme til omgivelsene. Uten klær og muskelaktivitet er vi avhengige av en temperatur rundt 28 grader i omgivelsene for å opprettholde en normal kroppstemperatur på 37 grader. Jo kaldere omgivelsestemperaturer, jo større strålingstap. Ligger du på kald bakke eller i kaldt vann, reduseres kroppsvarmen raskere. Våte klær og eventuell vind bidrar til ytterligere nedkjøling, forteller Live Kummen, i denne artikkelen på NKT-Traume.

Normal temperatur er viktig for kroppens organer og prosesser. Hypotermi, generell nedkjøling, defineres som temperatur under 35 grader.

– Blir man kald nok, vil man til slutt få hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans. Men allerede ved et lite fall i kroppstemperatur til 35-36 grader vil blodplater og koagulasjonssystemet fungere dårligere, og kroppens evne til å stoppe blødninger svekkes. En hardt skadd person som i tillegg blir kald, vil altså blø mer og dermed ha dårligere mulighet for overlevelse, forklarer Kummen.

Hvilke førstehjelpstiltak må du kunne?

Nedkjøling er altså farlig i seg selv, ved skader og ved sykdom. Hvilke førstehjelpstiltak må du så iverksette for å forebygge og behandle nedkjøling?

– Førstehjelpstiltakene ved nedkjøling kan deles inn i tre grupper: Øke varmeproduksjon, redusere varmetap og tilføre varme, forklarer Kummen.

Her kan du lese hva du må gjøre:

  1. Øke varmeproduksjon: Hold deg i bevegelse! Muskelaktivitet produserer varme. En person som er våken og klarer det, bør oppfordres til å holde seg i bevegelse. Skjelving er effektiv varmegenerering, og for å gi energi til å opprettholde skjelvingen kan personen få varm, søt drikke.
  2. Redusere varmetap: Personen må ut av vannet eller isoleres mot kaldt underlag. Våte klær må av for å redusere fordampningstap. Hindre varmetap ved å pakke inn i tepper, soveposer, klær etc – jo mer jo bedre! Husk alltid lue, da det er et stort strålingstap fra hodet. Beskytt mot vind med ly eller vindtette materialer.
  3. Tilføre varme: Selv ved optimale tiltak for å redusere varmetapet, vil du ikke kunne eliminere det. Derfor skal alle nedkjølte personer få tilført varme. Kjemiske/elektriske varmetepper eller varmeflasker kan brukes.
Hjertestans på grunn av nedkjøling

Personer som får hjertestans på grunn av nedkjøling, har høyere sannsynlighet for overlevelse enn de som får hjertestans av andre årsaker. Man skal derfor alltid starte gjenoppliving og fortsette helt frem til sykehus om man mistenker hjertestans på grunn av nedkjøing. Ved hjertestans er HLR helt til sykehus med hjerte-lunge-maskin regelen. 

For mer utfyllende informasjon om hypotermi, les Live Kummen, Anestesilege, instruktør Norsk Folkehjelp og nestleder av faglig råd Norsk Førstehjelpsråd, artikkel «Hypotermi (nedkjøling) og den kalde fine tida – hva gjør du når ulykken er ute?» på NKT-Traume.no. (Artikkelen er beregnet for helsepersonell.)

(Foto fra øvelse/kurs. Fotograf: Ida Kroksæter)