Forebygging er den beste medisin!

Forebygging er den beste medisin!

NKT-Traume ble opprettet 1. mai 2013 for å bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av alvorlig skadde. NKT-Traume eksisterte som kompetansetjeneste frem til 1. januar 2024 da tjenesten ble etablert som et NASJONALT SENTER FOR TRAUMATOLOGI. Målet er å få til en enhetlig, høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i Norge. Tjenesten ble lagt til Ullevål sykehus siden det er traumesenteret med størst pasientgrunnlag i Norge. Vi skal likevel arbeide for traumepasienter i HELE landet.

Vi valgte å starte med å revidere nasjonal traumeplan, et arbeid som nå er ferdig. Dette kan du blant annet lese om her, og hele planen finner du her. Vi har hele tiden sett behandlingskjeden som en kjede som starter med forebygging, og slutter med kvalitetskontroll og tilbakeføring av pasienterfaringer til behandlingssystemet.
Hvordan skal vi få tak på pasienterfaringer? Vi har bedt Personskadeforbundet være representant for brukerne – pasienter og pårørende, og Per Oretorp som er ass. Generalsekretær i personskadeforbundet var med i arbeidet med ny nasjonal traumeplan fra første møte.

Vi vet at tidlig rehabilitering er svært viktig for sjansen for å komme tilbake i jobb og til å kunne leve selvstendig etter en alvorlig skade. Dette har vi skrevet om i vårt nyhetsbrev tidligere, se her. Vi har også brakt nyheter om belastningen på pårørende til en alvorlig skadd pasient, les om dette her. Heldigvis går det fremover med rehabilitering. Haukeland Universitetssykehus har ansatt en fysikalsk medisiner/rehabiliteringslege i akuttmottak/traumesenteret, dette kan du lese om i denne artikkel.

I den nye nasjonale traumeplanen er rehabilitering beskrevet grundig, se side 100 i planen her. Vi har sagt at en kvalitetsindikator er at alle alvorlig skadde på traumesentre skal få en individuell plan for rehabilitering innen de har ligget 72 timer på intensivavdelingen.Vi fortsetter samarbeidet med Personskadeforbundet for å bedre tilbudet til skadde og deres pårørende. Ett av tiltakene er en forskningsstudie som starter i Nord-Norge, der en masterstudent skal snakke med alvorlig skadde pasienter flere år etter skaden, for å høre deres erfaringer og tilbakemeldinger ansikt til ansikt. Hvis du har innspill er du velkommen til å kontakte Torben Wisborg på torben.wisborg@traumatologi.no.

Forebygging av skader er så klart det beste, fremfor behandling. Vi forsøker sammen med Nasjonalt Traumeregister å finne punkter i både behandlingskjeden og unngåelige skader som kan videreformidles til beslutningstakere og behandlere.

På denne siden vil du finne informasjon til pasienter og pårørende. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på ting du savner, så skal vi forsøke å forbedre siden. Vi kan ikke gi konkrete behandlingsråd eller hjelpe med enkeltsaker, da må du henvende deg til ditt lokale behandlingsapparat.