«Venner på veien», – Stopp, Se og Vink! Trafikksikkerhetskampanje rettet mot barn, som skal bidra til å redde liv i trafikken

«Venner på veien», – Stopp, Se og Vink! Trafikksikkerhetskampanje rettet mot barn, som skal bidra til å redde liv i trafikken

Skrevet av Mari B. Mørkved

Foto: Norges Lastebileier-Forbund

Daglig ferdes barn i trafikken, enten det er på vei til og fra skolen eller trening, for å besøke venner, eller kanskje bare på vei for å leke. Dagens trafikkbilde kan – både for voksne og barn – være vanskelig å forstå, og utfordrende å ferdes i. Mens voksne og ungdom får en grundig opplæring i hvordan ferdes i trafikken gjennom førerkortopplæringen, retter Norges Lastebileier-Forbund (NLF) blikket mot barna våre, gjennom opplæringsprogrammet «Venner på veien».

I følge en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI), «Ulykker på skolevegen», har det årlige antallet drepte og skadde barn på skoleveien blitt redusert med 70 %, i perioden 2007 (331 barn) til 2016 (94 barn). Rapporten baserer seg på deskriptive analyser av personskadeulykker og dødsulykker med barn i aldersgruppen 1.-10 klasse, som var på vei til eller fra skolen i perioden 2007-2016.

Opphavsmann til «venner på veien» og forbundsleder Tore Velten er her i aksjon i klasserommet.

Trafikksikkerhetsprogrammer som «Venner på veien», kan være viktige bidragsytere i arbeidet med å få antallet drepte og skadde barn i trafikken ned. Opphavet til programmet ble startet opp av Lastebileierforbundets nåværende forbundsleder Tore Velten på Hernes tidlig på nittitallet. Siden den gang har prosjektet vokst og er i dag et fast program som tilbys til alle skoler som ønsker denne typen undervisning. I følge Stein Inge Stølen hos NLF har tilbakemeldingene fra skolene vært udelt positive, og de fleste skoler som får besøk ønsker å gjøre det til en fast tradisjon for elever i de tre første skoletrinnene.

Fra 2015 og frem til nå har «Venner på veien» besøkt 130 skoler og gitt undervisning til 6 407 elever. Tallene øker år for år. I fjor alene ble 60 skoler besøkt og besøkene er gratis. I tillegg til den praktiske undervisningen som elevene får på skolen, har programmet en digital del, med videoer som demonstrerer farene ved blindsoner hos lastebiler. Disse filmene har til nå nærmere 3 millioner visninger og dette viser at det er temaer som engasjerer! Sikkerheten til barna våre engasjerer og filmene lærer barna om hvilke farer som finnes i trafikken, samtidig som de lærer hva de selv kan gjøre for å redusere dem.

Foto: Norges Lastebileier-Forbund

«Venner på veien», samsvarer godt med fokuset for den nasjonale førstehjelpsdugnaden som nå pågår, Sammen redder vi liv, hvor livslang læring er et av hovedfokusområdene. Landsforeningen for hjerte-og lungesyke (LHL) og Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume), bidrar inn i denne dugnaden, gjennom fokus på opplæring av barn og unge i livreddende førstehjelp. LHL gjennom prosjektet Førstehjelp i grunnskolen, mens NKT-Traume har sett på det obligatoriske førstehjelpskurset som leveres som en del av kjøreskoleopplæringen, Trafikalt grunnkurs førstehjelp.

NKT-Traume berømmer NLF for det langvarige engasjementet for å lære opp barna våre om trafikksikkerhet, allerede fra tidlig alder. Vi ser på «Venner på veien» som et svært viktig bidrag i arbeidet med å få redusert antallet dødsulykker blant barn i trafikken. Vi anbefaler samtidig alle å se på de gode opplæringsfilmene programmet bruker. Se dem gjerne sammen med barna, og vi oppfordrer samtidig til å dele dem videre, slik at den viktige informasjonen når ut til flest mulig.

Filmene kan ses her:

NKT-Traume fikk delta da «Venner på veien» besøkte Gullhaug skole i Bærum, den 16. oktober. Programmet ble tatt svært godt i mot hos elever og lærere. Både barn og voksne måpte da de fikk oppleve og lære om om lastebilens blindsone og hvor stort dette området faktisk er. Videre hvor viktig det er at man er oppmerksom på dette og sørger for å gjøre seg synlig gjennom huskeregelen, STOPP, SE og VINK! Dette ble det øvet på både gjennom lek på gulv i klasserommet og ute ved lastebilene. Det var en svært dyktig og engasjert trio som stilte denne dagen.

Geir Holmlund og Rune Furøy, to flotte ildsjeler som brenner for å lære barna om trafikksikkerhet.