I møte med pårørende ved alvorlig skade

I møte med pårørende ved alvorlig skade

Å overbringe et budskap som skaper angst, sorg og fortvilelse stiller store krav til helsepersonell. En egen pårørendeansvarlig er alltid tilgjengelig på Akuttmottaket på Ullevål.

Akuttmottaket på Ullevål tar i mot mange kritisk syke, der sykdom, skader og død kommer brått og uventet inn i de pårørendes liv. Slike situasjoner stiller store krav til helsepersonell som kontakter de pårørende og skal overbringe alvorlige budskap. Akuttmottaket på Ullevål har derfor en egen pårørerendeansvarlig som alltid er tilgjengelig, og som gjennomgår egen opplæring for å ivareta de pårørende på best mulig måte, forteller Oslo universitetssykehus i artikkelen «Hvordan tar vi var på de pårørende når noe alvorlig skjer?» på sin blogg.

Den pårørendeansvarlige sykepleieren har en sentral rolle i møte med de pårørende. Livssituasjonen og hverdagen til pasientens pårørende endres brått og uventet. Å være pårørende til noen som rammes av akutt kritisk sykdom vil være dramatisk for de fleste av oss. Den hverdagslige tryggheten forsvinner og livet kan endres der og da. Pårørendesykepleier kan medvirke til at pårørende føler seg sett, hørt og forstått.

Turid S. Verdich, Ledende spesialsykepleier ved Akuttmottaket, OUS. Foto: privat.

Når akutt kritisk syke eller skadde pasienter kommer inn, plikter sykehuset å gi pårørende beskjed så raskt det lar seg gjøre. Ofte må beskjed gis på telefon. Ved akutte kritiske hendelser, som trafikkulykker, fall og hjertestans er det sjelden pårørende er med. Pårørendeansvarlig må da ringe og ta den vanskelige samtalen.

– Den vi ringer er aldri forberedt på denne samtalen! Vi må på en skånsom måte formidle at en av deres nærmeste er alvorlig skadet eller syk uten å dramatisere. Pårørende må også få en forståelse av at dette er alvorlig, og at de prioriterer å komme direkte til Ullevål. De bør ikke kjøre bil selv, men få noen til å kjøre dem, forteller Turid S. Verdich, Ledende spesialsykepleier ved Akuttmottaket, OUS.

– I forkant må vi forsikre oss om at vi snakker med rett person, presentere oss og si hvor vi ringer fra. Før vi avslutter samtalen, gjentar vi alltid hvilket sykehus vi ringer fra, repeterer eget navn og hvor de skal henvende seg.

Les mer om den pårørendeansvarliges møte med pårørerende av alvorlig skadde på Oslo universitetssykehus’ blogg Eksepertsykehuset.