Loader Image

VELKOMMEN TIL NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR TRAUMATOLOGI

Fakta om traumatologi

Dette er en brukerside for pasienter og pårørende av skadde. Traumatologi er den del av helsetjenesten som har med diagnostikk og behandling av alvorlige kroppsskader å gjøre. Traumatologifaget omfatter behandlingen på ulykkesstedet (førstehjelp), transport til lege eller sykehus, behandling i sykehus, og rehabilitering etter fullført behandling.

Uttale traumatologˈi
Etymologi av gresk trauma, ‘skade’, og logos, ‘ord, vitenskap’
Også kjent som behandling av alvorlige skader

Behandlingskjeden

Ved alvorlig skade

Rask varsling til medisinsk nødtelefon 113 og iverksetting av livreddende førstehjelp på skadested, er starten på all traumebehandling. Sammen redder vi liv.

Les mer
På vei til sykehus

Ambulansetjenesten er alvorlig skaddes og pårørendens første møte med akuttmedisinsk behandling.

Les mer
På sykehuset

Mange alvorlig skadde pasienter ankommer først akuttsykehus med traumefunksjon.

Les mer
Veien videre

God rehabilitering fra et tidlig tidspunkt betyr mye for livskvalitet og for pasientenes evne til å komme tilbake til hverdag og i arbeid.

Les mer
Din kommune

Rehabilitering av god kvalitet kan være avgjørende for å sikre deltakelse i samfunnet. Du skal motta gode habiliterings- og rehabiliteringstjenester der de bor – i din kommune.

Les mer

Pårørende

Ivaretakelse av barn i akuttsituasjoner

Undervisningsfilm om ivaretakelse av barn i akuttsituasjoner er nå klar for bruk i ambulansetjenesten og til undervisning. Filmens målsetting er økt fokus på helsepersonells plikt til ivaretakelse av barn i akuttsituasjoner. Les mer!

Forebygging

Førstehjelpsopplæring i skolen

Helsedirektoratet har igangsatt den nasjonale dugnaden “Sammen redder vi liv”. Norske barn og ungdommer skal lære grunnleggende førstehjelp allerede i grunnskolen i et prosjekt ledet av Landsforeningen for hjerte og lungesyke. Les mer!

Rehabilitering

Helse Bergen deler erfaringer

Tross enighet om viktigheten av tidlige rehabiliteringstiltak for hardt skadde traumepasienter, er lite gjort. Haukeland Universitetssjukehus har vært først ute i å møte Nasjonal traumeplan anbefalinger. Les mer!

Forbedring

Forebygging er den beste medisin!

NKT-Traume ble startet i 2013. Målet er enhetlig, høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i Norge. Tjenesten ble lagt til Ullevål sykehus siden det er traumesenteret med størst pasientgrunnlag i Norge. Vi skal likevel arbeide for traumepasienter i HELE landet.

Les mer!

 

Nasjonal dugnad